Quality assurance: de kwaliteitscertificaten van Dossche Mills

Quality assurance: de kwaliteitscertificaten van Dossche Mills

Het kwaliteitssysteem van Dossche Mills beantwoordt aan de nationale en internationale standaarden en speelt bovendien maximaal in op de klantverwachtingen inzake duurzaamheid en gezondheid.

Over Dossche Mills

Quality Assurance (QA) heeft betrekking op:

 • Alle zaken die te maken hebben met de wetgeving

 • Het naleven van de kwaliteitsnormen en de geldende wet- en regelgeving,

 • De garantie inzake de kwaliteitseisen van de klant, zoals product specificaties, audits, certificaten enz.

Dossche Mills beschikt over verschillende bestaande certificaten die relevant zijn in de voedingsindustrie. Daarbij is het BRC-certificaat het voornaamste.

QA certificaten
dossche-mills-QA1

BRC Global Standard for Food Safety (BRC)

BRC is een toonaangevende internationale standaard op gebied van voedselveiligheid en kwaliteit die een meerwaarde zijn in de voedingsindustrie. Deze standaard legt de eisen vast waaraan de kwaliteitsopvolging binnen een bedrijf moet voldoen om de hoogst mogelijke productveiligheid en klanttevredenheid te waarborgen. Een BRC-certificaat impliceert een jaarlijkse audit en is slechts één jaar geldig, omdat de normen regelmatig kunnen veranderen. Door de voortdurende ontwikkelingen in de markt en de voedingsindustrie wordt daarom ook de wet- en regelgeving aangepast.

Zoals bij de meeste (inter)nationale standaarden en systemen voor kwaliteitsborging wordt voedselveiligheid beheerst volgens de HACCP-principes (Hazard Analysis Critical Control Points). Dit veronderstelt dat mogelijke productgevaren in kaart worden gebracht en dat er voor ieder gevaar voorzorgsmaatregelen uitgewerkt worden om dit te voorkomen, te elimineren of minstens tot een aanvaardbaar niveau te herleiden.

Een mooi voorbeeld dat de constante kwaliteit illustreert is het Flinn-assortiment (Deinze). Al jaren kan Dossche Mills hiervoor het BRC-certificaat voorleggen. Voor de nieuwe extrusielijn die dit in 2023 operationeel is geworden, behaalde Dossche Mills met vlag en wimpel het BRC-certificaat. Voor deze extrusielijn kreeg het bedrijf de hoogst mogelijke score (BRC AA+).

 • BRC certificaat Rotterdam

 • BRC certificaat Merksem

 • BRC certificaat Avelgem

 • BRC certificaat Deinze

Riskplaza+

Riskplaza is een databank met informatie over voedselveiligheid en potentiële gevaren van grondstoffen of ingrediënten. Basisvoorwaarden voor het behalen van een Riskplaza-audit+certificaat zijn een GFSI-certificatie (zoals bijvoorbeeld BRC) en een succesvolle beheersing van alle in de Riskplaza-database geïdentificeerde voedselveiligheidsgevaren van de grondstoffen. Dankzij het performante kwaliteitssysteem behaalde Dossche Mills moeiteloos het Riskplaza+-certificaat.

 • RiskplazaAudit+ certificaat Dossche Mills België en Nederland

Feed Chain Alliance (FCA) of Good Manufacturing Practices in feed production (GMP+)

Om de kwaliteitsgarantie voor de bijproducten (dierenvoeding) te waarborgen beschikt Dossche Mills over het internationaal erkende FCA-certificaat (Belgische molens) of het GMP+-certificaat (Nederlandse molen).

 • GMP+-certificaat Rotterdam

 • FCA-certificaat Merksem

 • FCA-certificaat Avelgem

Autocontrolesysteem (ACS)

Ieder voedingsbedrijf is wettelijk verplicht een autocontrolesysteem (ACS) volgens de HACCP-principes (Hazard Analysis Critical Control Points) op te zetten om de veiligheid, kwaliteit en traceerbaarheid van de levensmiddelen te waarborgen.

Indien het land waar het voedingsbedrijf is gevestigd, beschikt over een zogenaamde sectorgids of hygiënecode kan het voedingsbedrijf de correcte naleving ervan laten certificeren. Dit laatste is enkel het geval voor België. Omdat alle productiesites van Dossche Mills al jaren beschikken over een BRC-certificaat was het voor de Belgische molens van Dossche Mills een koud kunstje om een ACS-certificaat te behalen.

 • ACS-certificaat Merksem

 • ACS-certificaat Avelgem

BIO

Dossche Mills heeft niet alleen oog voor de veiligheid en kwaliteit van zijn producten, maar wil ook een graantje bijdragen tot het behoud van de biodiversiteit en de verlaging van haar ecologische voetafdruk. Daarom bieden we ook een beperkt assortiment aan van bloem en graanproducten met BIO-certificaat.

 • BIO certificaat Dossche Mills België

 • BIO certificaat Dossche Mills France

Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)

Daarnaast hebben we ook het RSPO-certificaat behaald. Zo weten klanten dat we voor producten op basis van palmolie alleen duurzaam geproduceerde olie gebruiken.

De productie van palmolie kan een bijzonder negatieve impact hebben op het milieu en de samenleving. Ze kan het leiden tot ontbossing, verlies van biodiversiteit en conflicten met lokale gemeenschappen. Om deze negatieve impact te verminderen, is de RSPO opgericht. Dit is een non-profitorganisatie die milieu- en sociale criteria voor duurzame palmolie heeft ontwikkeld.

Enkele RSPO-criteria zijn:

 • Behoud van bossen en andere natuurlijke habitats

 • Bescherming van biodiversiteit

 • Beheer van water en bodem

 • Reduceren van emissies van broeikasgassen

 • Bescherming van de rechten van werknemers en lokale gemeenschappen

Omdat Dossche Mills ook duurzaamheid hoog in het vaandel draagt, is een RSPO-certificaat voor palmolie als grondstof een logische stap om dit bedrijfsbeleid kracht bij te zetten. Door de aankoop van grondstoffen op basis van duurzame geproduceerde palmolie, ondersteunen we zowel sociale belangen als het inkomen van de lokale boeren en beschermen zij tegelijk de lokale fauna en flora. Zo is ook de grondstoffenaanvoer voor de volgende generaties verzekerd. Een mooi voorbeeld van duurzaamheid waaruit alle betrokken een voordeel kunnen halen.

Bekijk onze vooruitgang op www.rspo.org

Dossche Mills QA 2

100% Volkoren-label

Het ‘100% volkoren’-label is bedoeld voor het identificeren van volkorenbrood, zoals vastgelegd in het Nederlandse Warenwetbesluit Meel en brood, zodat de klant een volkorenbrood beter kan herkennen. Zo wordt volkorenbrood hiermee onderscheiden van andere volkorenproducten, zoals broodvervangers, waarin niet uitsluitend volkorenmeel als meelbestanddeel is gebruikt.

 • 100% Volkoren Rotterdam

 • 100% Volkoren Merksem

Ontdek meer!

Hart in een hand
Kwaliteitscontrole
Hart in een hand
Kwaliteit & veiligheid
Hart in een hand
Traceerbaarheid