Tarwe als hefboom voor een gezonde, duurzame groei

Tarwe als hefboom voor een gezonde, duurzame groei

Dossche Mills mag zichzelf beschouwen als een pionier op vlak van duurzaam ondernemen. Duurzaam ondernemen is investeren in de toekomst van Dossche Mills en alle medewerkers en partners, maar ook in onze natuur, het milieu en onze gezondheid.

Duurzame groei

Duurzame bloem

Door continu het productieproces van duurzame bloem te blijven bijsturen en ontwikkelen wil Dossche Mills een bijdrage leveren aan de klimaatverandering. Door duurzame tarwe te telen met regeneratieve landbouwpraktijken wordt de teelt weerbaarder, is hij meer gebufferd tegen extreme weersomstandigheden, worden er minder broeikasgassen geproduceerd.

Dossche Mills voorziet vandaag in de behoefte van de toekomstige generaties.

Milieuvriendelijke productie

In al onze vestigingen streven we naar een gerationaliseerd productieproces waarbij we alles in het werk stellen om de milieu-impact van al onze activiteiten tot een minimum te beperken.

We besteden zowel aandacht aan efficiënt energieverbruik, geoptimaliseerde mobiliteit, stofemissiereductie als aan een optimale benutting van grondstoffen. Dat laatste doen we door het plaatsen van krachtige, innovatieve installaties. Tot tevredenheid van de eigen medewerkers en de omwonenden.

We doen er ook alles aan om productverliezen en verspilling van verpakkingsmateriaal te vermijden in lijn met het Materialendecreet Vlaanderen. Bijproducten worden zo goed als volledig gerecupereerd. En dankzij een doorgedreven digitalisering van het facturatie- en aankoopproces zijn we erin geslaagd het papiergebruik sterk terug te dringen. Milieubewust handelen manifesteert zich op alle niveaus van onze onderneming.

Duurzame groei productie
Duurzame groei mobiliteit

Efficiënte mobiliteit

Mobiliteit is een andere belangrijke pijler van onze duurzaamheidsstrategie. Om alle inkomende en uitgaande transportbewegingen én het vervoer van de eigen medewerkers zoveel mogelijk te stroomlijnen, evalueren we voortdurend ons logistieke netwerk. Omdat we de laatste jaren steeds meer kiezen voor de aanvoer van tarwe per schip moet er aanzienlijk minder tarwe per vrachtwagen worden aangevoerd. Dit heeft een positieve impact op de CO2-uitstoot. De gemiddelde CO2-emissie van een schip in gram CO2/ton/km bedraagt slechts 1/3 van de uitstoot van wegvervoer. Door vrachtwagens aan te schaffen die voldoen aan de Euro 6-emissienorm kunnen we uitstoot van het vrachtwagenpark nog meer reduceren. We bekijken ook vanuit welke vestigingen we de klant het beste kunnen beleveren.

We stimuleren onze medewerkers om zich te verplaatsen via carpooling en het openbaar vervoer in combinatie met Blue-bikedeelfietsen. In haar mobiliteitsbeleid kiest Dossche Mills resoluut voor bedrijfswagens met een lage CO2-uitstoot.