Terah Footprint Program duurzame tarwe emissie scopes

Tarwe verbouwen in vertrouwen

Een nieuwe, op maat uitgewerkte standaard stroomlijnt de productie en versterkt het kader waarbinnen alle partijen opereren. Bovendien garandeert het overzicht en inzicht tijdens de complete waardeketen van de tarweproductie. Dankzij deze standaard kan een externe auditeur alle resultaten verifiëren; onafhankelijke expertise voor onbetwiste impact.

Duurzame tarwe

Waar we ons voor inspannen

Om het streefdoel te realiseren om duurzame tarwe om te zetten naar duurzame bloem, bouwt Dossche Mills partnerships met de coöperaties en de landbouwers uit België, Nederland, Frankrijk en Duitsland die de tarwe telen en leveren. In het proces van duurzame tarwe produceren vervult Dossche Mills een pioniersrol op samenwerking in de tarweketen.

Hoe je de CO2-uitstoot kunt verminderen en welke factoren dat kunnen beïnvloeden, wordt onderverdeeld in drie ‘scopes’.

  • Scope 1: emissies rechtstreeks afkomstig van het bedrijf, zoals bijvoorbeeld ovens, voertuigen, …

  • Scope 2: indirecte emissies afkomstig van de energie die de organisatie aankoopt, zoals bijvoorbeeld warmte en elektriciteit

  • Scope 3:

    • Non-FLAG: emissie die niet landbouw-gerelateerd is, maar waarvoor het bedrijf onrechtstreeks verantwoordelijk is, zoals logistiek en verpakking

    • FLAG: landbouw-gerelateerde emissie waarvoor het bedrijf indirect verantwoordelijk is, zoals grondstoffen en afval.

Duurzame tarwe Scopes

De landbouw en veeteelt zijn wereldwijd verantwoordelijk voor 25% van alle broeikasgasemissies. Voor Dossche Mills en haar partners zijn de landbouw-gerelateerde emissies de belangrijkste hefbomen voor positieve impact op het klimaat.

Oogstjaren 2023 en 2024 als pilootproject voor duurzame tarwe

Dossche Mills is momenteel bezig met het uitwerken van een programma om duurzame tarwe te oogsten met als streefdoel 25% reductie op bloem te realiseren op de oogstjaren 2023-2024. Dit pilootproject loopt over de oogstjaren 2023-2024. Het gaat om wintertarwe, die werd gezaaid in het najaar 2022 en geoogst in de juli/augustus 2023. De data-info van de landbouwers die we krijgen in november/december zullen worden gecontroleerd door een externe partij. Op basis van de resultaten daarvan kunnen we tegen de zomer van 2024 ons certificaat voor duurzame tarwe krijgen.

Terah Footprint Program duurzame tarwe emissie scopes

Dossche Mills stelt het Terah Footprint Program voor tijdens de Footprint Summit

Tijdens de Dossche Mills Footprint Summit, op 20 juni 2024 in Rotterdam, delen we graag onze inzichten en ambities. Ontmoet de mensen die de tarweketen transformeren, van producenten tot professoren, we praten over de uitdaging waar we voor staan en de veranderingen die we al doorvoeren. Van gevarieerde maatregelen tot gecertificeerde impact, we delen getuigenissen, presentaties en video's die onze ambitieuze plannen uitleggen.

Meer informatie