Terah Footprint Program duurzame tarwe maatregelen

Maatregelen om de CO2-footprint in te dijken

Van slimme bemesting tot regeneratieve landbouw: we bieden een brede waaier aan hefbomen om de uitstoot van CO₂ te verminderen en de opslag ervan te stimuleren. Tegelijkertijd stimuleren deze maatregelen de productie van hoogwaardige gewassen. We ondernemen uiteraard ook actie op het vlak van energie, verpakkingen en logistiek, maar om echt een verschil te maken, concentreren we ons op dat deel van het proces met de grootste impact op duurzaamheid: het verbouwen van onze tarwe.

Stap voor stap passen we de duurzame transformatie toe in de praktijk en zo zetten we de uitbouw van CO2-gereduceerde tarwe in beweging.

Om de CO2-footprint in te dijken, werkt Dossche Mills op basis van belangrijke pijlers. Je kan de emissies meten en zo maatregelen ontwikkelen om deze emissies te verminderen. Of je kan C02 via regeneratieve landbouwpraktijken ook vastleggen in de bodem. Dat heet sequestratie of koolstoffixatie. Of een combinatie van beide kan ook: een mengeling van emissie- en sequestratie-maatregelen.

Keuze van de landbouwer, steun van Dossche Mills

Dossche Mills laat de keuze aan de landbouwers, afhankelijk van waar ze gesitueerd zijn, om werk te maken van de uitdagingen rond broeikasgassen. Ofwel focussen ze op sequestratie, ofwel leggen ze zich toe op het reduceren van de CO2-uitstoot. Dossche Mills onderscheidt zich van andere bedrijven door tarwe te kopen van producenten die deze CO2-reducerende maatregelen toepassen. Dossche Mills wil de landbouwer actief steunen in hun initiatieven rond verduurzaming.

Groene meststoffen

Ook de keuze van meststoffen speelt een rol. De grootste impact op CO2 is afkomstig van meststoffen. Kunstmest is afkomstig uit aardgas. Zowel bij kunstmest of organische (stal)mest treden er verliezen op, en een deel van de stikstof wordt omgezet in stikstofdioxide, wat ook een broeikasgas is. Groene meststof wordt gemaakt op basis van groene waterstof.

Dankzij de toevoeging van inhibitoren aan de groene meststof, kan er voor gezorgd worden dat minder stikstofdioxidegassen – ook een broeikasgas - worden uitgestoten bij de landbouw. Tegelijk zorgen die inhibitoren ervoor dat er minder nitraten in het grondwater terechtkomen.

Terah Footprint Program duurzame tarwe emissie impact

Biodiesel

Je kunt de emissies meten en zo kan je ze verminderen, maar je kunt deze ook beter vastleggen in de bodem. Of om de emissie te beperken kunnen boeren onder meer landbouwvoertuigen op biodiesel inzetten, waarvan de ecologische voetafdruk veel lager ligt dan van dieselmodellen.

IMG_Duurzame tarwe_Maatregelen_Sequestratie

Sequestratie van CO2

Bij sequestratie wordt CO2 vastgelegd in de bodem door de bodem zoveel mogelijk bedekt te houden met een gewas. De bodem, die daardoor meer koolstof bevat, heeft dan ook een betere structuur en wordt sterker. Dat biedt meer weerbaarheid tegen ziekten en plagen. Planten kunnen ook dieper wortelen.

Koolstof zorgt ervoor dat de bodem meer water kan vasthouden en dat er bij neerslag een betere infiltratie is. Dat zijn waardevolle voordelen in periodes van extreme droogte of overvloedige neerslag. Sequestratie heeft zeker een positieve impact op de biodiversiteit, maar jammer genoeg bestaan er nog geen officiële referentiekaders of certificaten. Dossche Mills duwt mee aan de kar.

Tarwe werkt samen met andere gewassen

Vandaag is het meestal nog de standaard dat, wanneer de tarwe in juli/augustus wordt geoogst, het terrein dan braak ligt tot het najaar. Maar er zijn meerdere opties. Boeren kunnen kiezen voor ‘covercrop’: dat is een vanggewas of dekgewas dat wordt ingezaaid nadat de tarwe is geoogst.

Of ze kunnen opteren voor onderzaai: dan wordt er ingezaaid wanneer de tarwe nog op het veld staat. Bij covercrop bestaat het risico op onkruid, en bij onderzaai is er een mogelijke impact op de opbrengst van de tarwe.

Een derde optie zijn ‘legume crops’, waarbij onder meer soja, erwten of klaver indien ze worden gezaaid vóór de tarwe. Ze halen stikstof uit de lucht en fixeren deze rechtstreeks als meststof voor de tarweplant.

Minder ploegen

Het vermijden van ploegen levert ook winst op. Niet-kerende bodembewerking heeft een gunstige invloed op zowel bodemkenmerken en het milieu als op economische vlakken. Er is een accumulatie van organisch materiaal in de bodemtoplaag en verbetert het leven in de bodem. Zo levert de grond meer van haar eigen voedingsstoffen. Ook de waterinfiltratie verbetert hierdoor. Minder ploegen draagt algemeen bij aan de verbetering van de bodemstructuur en verlaagt het risico op erosie. Een economisch voordeel is dat er minder zware machines aan te pas komen terwijl de opbrengst er niet minder op wordt, integendeel.

Duurzame tarwe_Maatregelen_Ploegen
Terah Footprint Program duurzame tarwe emissie scopes

Dossche Mills stelt het Terah Footprint Program voor tijdens de Footprint Summit

Tijdens de Dossche Mills Footprint Summit, op 20 juni 2024 in Rotterdam, delen we graag onze inzichten en ambities. Ontmoet de mensen die de tarweketen transformeren, van producenten tot professoren, we praten over de uitdaging waar we voor staan en de veranderingen die we al doorvoeren. Van gevarieerde maatregelen tot gecertificeerde impact, we delen getuigenissen, presentaties en video's die onze ambitieuze plannen uitleggen.

Meer informatie