magazijn zakken

Traceerbaarheid: ketentransparantie

“Van akker tot bakker”: deze slogan wordt vaak in de mond genomen. Maar wat betekent dit voor je? En hoe garanderen we de constante kwaliteit van elke zak bloem?

Over Dossche Mills

Op de Dossche Mills bloemzakken staat een lot- of partijnummer vermeld. Op basis van dit nummer kunnen we nagaan uit welke tarwe de bloem werd vervaardigd en welke tarweleveringen eraan gelinkt zijn.

Boot RTM

Op het veld

Iedere landbouwer beschikt voor elke akker over een teeltfiche. Deze fiche bevat o.a. info over de oogstdatum, de bemesting, de eventueel gebruikte gewasbeschermingsmiddelen en zelfs gegevens over de gewassen die vroeger op het perceel groeiden.

Via de graanhandelaar

Van zodra de landbouwer de tarwe aanlevert bij de graanhandelaar, wordt deze in een silo gestockeerd. De silo’s kunnen gemiddeld 10.000 tot 12.000 ton tarwe bevatten. Elke in- en uitstroom in een silo wordt automatisch geregistreerd, wat het mogelijk maakt om graan te traceren tot de betrokken landbouwers. Iedere graanhandelaar is op zijn beurt gecertificeerd om een kwalitatieve verwerking te kunnen garanderen.

In de molen

Bij aankomst in de molens van Dossche Mills krijgt de lading tarwe een uniek referentienummer en geldt er een verplichte melding van mogelijk gebruik van insecticiden tijdens de teelt en opslag van het graan.

Om de constante kwaliteit van onze bloem te garanderen, wordt een staal van elke levering geanalyseerd in het graanlabo. Op basis van de analyseresultaten wordt het graan geclassificeerd en gestockeerd in de silo’s van Dossche Mills. Dankzij een continue opvolging van de tarwe kan een stabiele kwaliteit van elke vermaling worden gegarandeerd.

Bij de klant

Zodra de bloemmengeling klaar is, wordt elke zak voorzien van een etiket met een unieke lotcode of partijnummer. Dit is een garantie voor de traceerbaarheid en kwaliteit van de bloem voor elke klant tot in zijn bedrijf.

Ontdek meer!

Hart in een hand
Kwaliteitscontrole
Hart in een hand
Quality assurance
Hart in een hand
Kwaliteit & veiligheid