Logistiek bij Dossche Mills

Logistiek bij Dossche Mills

Dossche Mills werkt voor de uitleveringen in de Belgische, en in een deel van de Franse markt met haar eigen transportfirma: Wildorp NV. In Nederland wordt het transport uitbesteed aan externe partners, zowel zakgoed als bulk. De ligging nabij waterwegen en de grote havens zijn een extra troef, want het grootste deel van de tarweaanvoer kan daardoor per schip gebeuren.

Over Dossche Mills
Wildorp NV

Excellente leverservice

Om een excellente leverservice te kunnen aanbieden aan onze klanten, hebben we ervoor gekozen om voor het logistieke luik, in België, een eigen transportfirma in te zetten: Wildorp NV. Het uitgangspunt van deze strategie is om met dit eigen transportbedrijf 50% van de uitleveringen in België en een deel van Frankrijk zelf uit te voeren, zowel in bulk als zakgoed, naar artisanale bakkers. Deze klanten waarderen deze persoonlijke service enorm, en dit verstevigt ook de goede relatie met de chauffeur en Dossche Mills. In Nederland wordt het transport, zowel zakgoed als bulkgoederen, uitbesteed aan externe providers.

Bloemleveringen zijn ‘fast moving consumer goods’, wat betekent dat er in de loop van de week soms enorme fluctuaties zijn en dat klanten een onverwachte bestelling plaatsen en snelle levering eisen. Omdat we altijd kort op de bal willen spelen en een optimale service aan onze klanten willen garanderen, worden soms externe providers ingeschakeld die heel snel kunnen leveren.

Aanvoer per schip en bulklading

De overzeese logistiek wordt verzorgd door het team van de exportafdeling, waarbij deals met rederijen worden gesloten.

De ligging nabij het Albertkanaal en de grote havens van Antwerpen en Rotterdam zijn een extra troef, want het grootste deel van de tarweaanvoer kan daardoor per schip gebeuren.

We zijn trots op de superperformante bulkbelading. Bulkwagens worden geladen in zo’n 15 minuten tijd, wat in traditionele bedrijven soms meer dan een uur tijd in beslag neemt.

Die efficiëntie uit zich ook in het feit dat vrachtwagens worden geladen op een weegbrug, waarbij alles wordt opgenomen op video. Het videoreplaysysteem levert voor de klant te allen tijde het bewijs over welke bloem er op welk tijdstip wordt geladen vanuit welke silo en bevestigt de registratie van het exacte gewicht.

Lossen van tarwe per schip