27 mei 2024

Dossche Mills lanceert ‘Terah’ voor 50% minder CO2 in 2030

Bijna elk weerbericht lijkt te spreken van uitzonderlijke droogte of neerslag. Ook in België laat de klimaatverandering zich meer en meer voelen en komen oogsten onder druk te staan. Als toonaangevende maalderij en grondstoffenproducent is Dossche Mills vastbesloten om landbouwers en (industriële) bakkers te wapenen tegen deze toenemende onzekerheid. Met het ‘Terah Footprint Program’ zet Dossche Mills de stap naar minder emissies, meer biodiversiteit en grotere weerbaarheid van de bodem. Dossche Mills legt met deze ambities de lat zelfs hoger dan de EU-doelstellingen.

Duurzame tarwe

De oogst van duurzame tarwe is winst voor iedereen

26% van de wereldwijde emissies komt van de voedselproductie.

En volgens de cijfers van ‘Our World in Data’ is 40% van die 26% gelinkt aan de teelt van gewassen. Als grote afnemer van tarwe én gidsende speler in Europa vervult Dossche Mills een belangrijke rol om de CO2-uitstoot in de keten aan te pakken. Dossche Mills ziet duurzaamheid als antwoord op onzekerheid, aangezien langere periodes van droogte en hevige regenval een bedreiging vormen voor oogsten – en bijgevolg ook leveringen. Niet verwonderlijk dat bij voedselproducenten de vraag naar ‘duurzame tarwe’ groeit, ook al omdat zij als ondernemers moeten voldoen aan de door Europa opgelegde emissiereductiedoelen.

“Bij Dossche Mills engageren we ons voor de kwaliteit van onze producten en het succes van onze klanten. We geloven in de veelzijdigheid en duurzaamheid van graan als basisingrediënt en willen bovendien ook op lange termijn bijdragen aan het welzijn van de samenleving en onze omgeving.” — CEO Kristof Dossche

50% CO2-reductie op de teelt van tarwe in 2030, dat is het doel.

In de voedselketen ‘from farm to fork’ legt Dossche Mills de klemtoon op de teelt van tarwe, volgens data veruit de grootste bron van haar CO2 voetafdruk. Het familiebedrijf staat al 150 jaar garant voor hoogkwalitatieve tarweproducten, maar blijft dus resoluut vooruitkijken. 50% reductie in 2030, dat is waar Dossche Mills zich voor engageert. Als referentie gebruikt ze bovendien de recente metingen van 2022 en geen oude – achterhaalde – cijfers die om minder inspanningen zouden vragen. Met deze oprechte toewijding wil Dossche Mills effectieve impact realiseren.

“Onze eigen expertise in het verduurzamen van de tarweketen vullen we aan met praktijkkennis van diverse partners. Om die broodnodige wisselwerking te stimuleren, lanceren we een nieuw programma, Terah.” — Procurement Director Ilse Claus

Het ‘Terah Footprint Program’ zet groei om in tastbare winst.

Vandaag lanceert Dossche Mills ‘Terah’, een verbindend netwerk waar alle partners in de tarweketen de krachten kunnen bundelen. Het holistische programma draait om win-win via intensieve samenwerking tussen onderzoekers, landbouwers, coöperatieven, ontwikkelaars en producenten. Terah brengt brood op de plank dankzij een weerbare en vruchtbare bodem enerzijds en schaalbare volumes anderzijds. Van teamwork en gedeelde knowhow naar meer CO2-reductie op het veld, onberispelijke grondstoffen voor de bakkerijen en even voedzame als duurzame producten in het winkelrek.

Dossche Mills maakt het verschil op grote schaal, en op maat.

Met 5 productiesites in de Benelux, een gamma van 1200 producten en klanten in meer dan 50 landen kan Dossche Mills heel wat gewicht in de schaal leggen. Als centrale spil in de keten grijpt ze het klimaatvraagstuk aan om via Terah te pionieren met werkbare oplossingen op vlak van duurzame tarwe, en waarbij ze tegelijk de toekomst van de landbouw wil verzekeren. Voor landbouwers is het immers verre van eenvoudig om de omslag te maken. Terah steunt hen met een waaier aan impactvolle én kost-efficiënte maatregelen, van oplossingen voor slimme bemesting tot toepassingen in regeneratieve landbouw. Op maat van hun eigen situatie passen ze jaar na jaar de meest haalbare maatregelen toe. Terah ambieert het principe van fair share voor iedereen in de keten, waarbij de boeren de nodige ondersteuning krijgen om de maatregelen te implementeren.

“In tegenstelling tot bijvoorbeeld margarine als duurzamer alternatief voor boter, verschilt Terah bloem niet qua functionaliteit of smaak van gewone bloem. Het is een volwaardig product met een enorme impact op CO2-emissies.” — Agronoom Jeroen De Vriendt

Terah zet een nieuwe standaard voor CO2-gereduceerde bloem.

Elk jaar vermaalt Dossche Mills ongeveer 1 miljoen ton tarwe. Nauwgezette administratie is cruciaal om doorheen de hele keten te registreren hoeveel CO2-reductie de Terah tarwe specifiek realiseert. Daarom heeft Dossche Mills de Terah Standaard opgezet, een procedure die het proces stroomlijnt en alle partijen maximale transparantie garandeert. Deze standaard steunt op primaire data van de landbouwers en het ‘Mass Balance’-principe. Na validatie door een onafhankelijk auditbedrijf ontvangen de klanten van Dossche Mills per recept de integrale CO2-voetafdruk voor hun Terah bloem. Die zekerheid - en kwaliteit - vinden ze nergens anders.

“Om onze voetafdruk te beperken en velden te revitaliseren, stippelen we met Terah een duidelijk pad uit. Van programma naar impact; van impact naar vooruitgang. Van engagement naar rendement, dat is groei die wij winst noemen.” — Customer Care Director Marloes Vandersteene

Terah Footprint Program
Loading...