Artipur Oogstbrood

26 augustus 2022

Reglement winactie oogstbrood

Reglement winactie oogstbrood

Reglement winactie oogstbrood.
1. Het organiserende bedrijf
Dossche Mills NV met maatschappelijke zetel in België (Clemence Dosschestraat 1, 9800 Deinze) organiseert een gratis winactie, via Facebook en Instagram, die zal plaatsvinden vanaf vrijdag 26 augustus 2022 tot en met vrijdag 16 september 2022.

2. Voorwaarden van de deelname
De actie is bedoeld voor professionele Belgische en Nederlandse bakkers. Deelname staat dus enkel open voor professionals die eigenaar zijn van of werken voor een fysieke onderneming (bakkerijen, banketbakkerijen, enz.), die meerderjarig zijn en die in
België of Nederland gedomicilieerd zijn of die kunnen aantonen dat ze in België of Nederland woonachtig zijn op het moment dat de foto/video wordt ingestuurd.
Het bedrijf behoudt zich het recht voor om alle nodige controles uit te voeren op de identiteit, het postadres en/of het e-mailadres van de deelnemers.
Personeelsleden van het organiserende bedrijf Dossche Mills NV mogen niet persoonlijk aan deze actie deelnemen. Elke deelname die in strijd is met dit beginsel zal als nietig worden beschouwd. Onvolledige, onleesbare of onjuiste contactgegevens worden als ongeldig beschouwd en hebben tot gevolg dat de deelname aan de wedstrijd wordt geannuleerd.
Dossche Mills NV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van elektronische post die door deelnemers wordt verzonden. Dossche Mills NV kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de onbeschikbaarheid van haar website, sociale netwerkplatforms, serverproblemen, technische storingen van welke aard dan ook, of andere gebeurtenissen die buiten de controle van de organisatoren vallen.
De promotie wordt op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd of beheerd door Facebook.

3. Beschrijving van de actie oogstbrood
Om deel te nemen aan de actie dient u een foto en/of video te posten van uw bakkerij in thema van het oogstbrood onder het Facebookbericht van Dossche Mills.
Uw foto en/of video zal worden gedeeld op de pagina van Dossche Mills indien u gewonnen heeft.
Dossche Mills behoudt zich het recht voor om te beslissen over de geldigheid van de ingezonden foto's en/of video's die werden ingezonden voor de actie.

4. Data en duur van de actie
De oogstbrood winactie start op vrijdag 26 augustus 2022 en eindigt op vrijdag 16 september 2022.

5. De winsten
Indien u voldeed aan bovenstaand vermelde criteria en uw foto en/of video wordt gekozen tot 1 van de winnaars dan zal u 1 fles cava ontvangen. Deze wordt bezorgd door uw Dossche Mills vertegenwoordiger.
Het marketingteam van Dossche Mills zal op maandag 19 september 2022 de 6 mooiste/leukste inzendingen kronen tot winnaar. U zal hiervan via een Facebookbericht op de hoogte van gebracht worden.

6. Verantwoordelijkheden
Dossche Mills kan niet aansprakelijk worden gesteld voor annulering, inkorting of verlenging van deze actie in geval van overmacht.

7. Klachtenprocedures en informatie omtrent de actie
Alle verzoeken tot klachten of meer informatie over deze actie dienen te worden gericht aan:
Per e-mail:
marketing@dosschemills.com
Of per post via:
Clemence Dosschestraat 1, 9800 Deinze België

8. Persoonlijke gegevens
De persoonsgegevens van de deelnemers (naam, postadres, e-mailadres en telefoonnummer van de deelnemers) worden verwerkt in overeenstemming met EU-verordening 2016/679 en alleen in het kader van de specifieke actie waaraan de deelnemer heeft deelgenomen. De deelnemer kan te allen tijde gebruik maken van zijn recht op toegang, rectificatie, verzet, beperking, schrapping en portabiliteit.
Voor elk verzoek over de bescherming van zijn/haar persoonsgegevens kan de deelnemer zich wenden tot:
Via e-mail:
marketing@dosschemills.com
Per post:
Clemence Dosschestraat 1, 9800 Deinze België