Familiebedrijf Dossche Mills neemt het Nederlandse Waddenmolen over.

27 oktober 2023

Nieuwe oogst-informatie 27 oktober 2023

Nieuwe oogst-informatie 27 oktober 2023

We willen je bij deze graag op de hoogte brengen dat op dit moment de oogstovergang afgerond is in de meeste producten (zie onderstaand schema). Hieronder kan u onze finale oogst-informatie lezen.

Zoals eerder vermeld, merken we een lichte afname in de wateropname (0,5%). Bovendien valt op dat de degen soms iets soepeler zijn, wat kan betekenen dat er iets korter (af-)gekneed moet worden.

De gemiddelde valgetallen vallen ca 50 seconden lager uit dan gebruikelijk. In recepten met actieve mout is de dosering daarvan daarom iets verlaagd. Voor de bloemsoorten met een gewenste hoge viscositeit is er voldoende tarwe met een hoog valgetal beschikbaar.

De roggeoogst vertoont een vergelijkbare daling in valgetal en dit heeft ook invloed op de amylogramhoogte. Daarom hebben we in de meeste toepassingen van roggebloem en roggemeel de moutdosering ook verlaagd.

Wat betreft de biscuittarwe zien we goede eigenschappen en dus verwachten we een probleemloze oogstovergang.

Hieronder ziet u de geplande oogstovergang van Dossche Mills voor standaard tarwebloem en tarwemeelsoorten. Alsook de planning voor speciale soorten, zoals roggebloem en biscuitbloem.

Wij hopen u deze oogstovergang voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u toch nog aanvullende vragen hebben, dan verwijzen we graag naar uw vertegenwoordiger of baktechnisch adviseur.

Nieuwe oogst-informatie 27 oktober 2023, grafiek 1
Nieuwe oogst-informatie 27 oktober 2023, grafiek 2
Nieuwe oogst-informatie 27 oktober 2023, grafiek 3