Algemene marktsituatie

15 maart 2022

Algemene marktsituatie

Algemene marktsituatie: wereldwijde impact van het conflict Rusland-Oekraïne. We leven momenteel in zeer onzekere en moeilijke tijden.

Nieuws

Algemene marktsituatie: wereldwijde impact van het conflict Rusland-Oekraïne

We leven momenteel in zeer onzekere en moeilijke tijden. De oorlog in Oekraïne laat niemand koud en de energieprijzen swingen de pan uit. Niemand had dit ooit verwacht, het zijn nooit geziene omstandigheden.

Betrouwbaarheid en kwaliteit dragen we bij Dossche Mills sinds jaar en dag hoog in het vaandel, daarom is het belangrijk voor ons om er in deze moeilijke tijd te zijn voor u. We wensen jullie correct te informeren over de huidige situatie en de impact hiervan op onze sector.

Dossche Mills betrekt momenteel weinig of geen tarwe uit de regio Oekraïne en Rusland. Ons bedrijf heeft voldoende voorraden of afspraken met West-Europese leveranciers om de lopende afspraken met onze klanten te honoreren voor deze oogst. Desalniettemin heeft deze situatie haar wereldwijde impact op de beschikbaarheden en prijzen van tarwe in Europa. Schaarste drijft de prijzen omhoog, ook van andere grondstoffen.

Heel wat landen blokkeren momenteel hun export van graan (oa. Bulgarije, Moldavië en Hongarije) om te vermijden dat de eigen bevolking de voedselprijzen niet meer zou kunnen betalen en ze bang zijn leeg geëxporteerd te raken. Ook Rusland heeft gisteren aangekondigd de uitvoer van graan aan banden te leggen, en dit tot minstens 30 juni.

De huidige oogst van wintertarwe stond al onder spanning, waardoor de prijzen fors gestegen zijn. Los hiervan heeft de oorlog ook gevolgen voor het inzaaien van voorjaarstarwe, alsook voor de infrastructuur voor opslag en landbouwmachines. Dit kan de opbrengst op de korte tot middellange termijn verminderen. Daar komt nu het gegeven van de oorlog bij, wat nog meer opwaartse druk creëert.

Door de oorlogssituatie loopt de inzaai in Oekraïne (dé graanschuur van Europa) moeizaam alsook de behandeling van de wintergranen. Aanbieders van tarwe zijn momenteel zeer terughoudend, rekenen extreem hoge prijzen of bieden helemaal niets aan in afwachting van de normalisatie van de situatie.

Ook de logistiek hapert:

  • Weinig tot geen bulktransporten graan vanuit de Zwarte Zee kunnen doorgaan, ook vanuit Roemenië en al zeker vanuit Rusland zijn transporten moeilijk.

  • Heel wat chauffeurs uit Oostbloklanden zijn teruggekeerd naar hun families waardoor er een tekort is aan chauffeurs.

We zien een algehele verstoring van het gebruik van verschillende gewassen voor de verschillende sectoren, waarbij andere sectoren tarwe gaan gebruiken als alternatief voor andere grondstoffen die ook moeilijker beschikbaar zijn vanuit Oekraïne (denk hierbij bijvoorbeeld aan de veevoederindustrie). Bovendien stijgt de vraag naar lokale tarwe van de producenten van bio-ethanol als gevolg van de subsidies en duurdere dieselprijzen.

De hele wereldeconomie staat met andere woorden onder druk, want zelfs al zou de oorlog nu snel beëindigd worden is er reeds significante impact op de inzaai van verschillende gewassen voor een volgend oogstseizoen. Daarnaast swingen olie- en energieprijzen verder de pan uit en wordt verwacht dat meer landen contingenten en/of exportheffingen gaan instellen (denk hierbij voornamelijk aan Zuid-Amerika).

Als de situatie verder escaleert kan dat de exportstroom van tarwe uit die regio structureel ontwrichten. Zowel Oekraïne als Rusland exporteren veel vanuit havens in de Zwarte Zee.

De impact van dit alles op de tarweprijzen op de internationale termijnmarkten heeft vandaag haar significante weerslag op de noteringen van de huidige oogst, maar neemt ook de prijzen voor de nieuwe oogst mee omhoog. Sinds begin dit jaar is de tarweprijs dan ook met meer dan 50% gestegen tot het hoogste niveau sinds de voedselcrisis van 2008.

Helaas zorgen al deze elementen er wel voor dat wij opnieuw genoodzaakt zijn een prijsaanpassing door te voeren voor onze producten. Wij herhalen dat Dossche Mills er alles aan doet om de kwaliteit alsook de leverbetrouwbaarheid van uw ingrediënten te borgen dankzij een nauwe samenwerking tussen onze verschillende afdelingen, waarbij lopende contracten voor deze oogst gerespecteerd zullen worden. Laten we hopen dat de situatie spoedig enigszins de-escaleert en dat de rust terugkeert in de markt.