Mensen

Mensen zijn een van de belangrijke pijlers binnen duurzaam ondernemen naast planeet en product.

Gelukkige medewerkers

Dossche Mills is één grote familie. We willen dat al onze medewerkers zich goed voelen bij ons. Een veilige en gezonde werkomgeving creëren is dan ook onze eerste zorg (bv. stofvrije productieruimtes, daglicht in de kantoren, een duidelijk veiligheidsplan, etc.).

Werk op mensenmaat in een horizontale bedrijfsstructuur aanbieden, is een tweede aandachtspunt. We streven ernaar om werk en privé in balans te houden door flexibele werkuren te hanteren. Medewerkers krijgen alle kansen om te groeien in hun job. We bieden een ruim opleidingsaanbod aan en begeleiden persoonlijk nieuwe werknemers via een peter- en meterschap zodat ze zich hier snel thuis voelen. Dat familie- en groepsgevoel stimuleren we ook door onze mensen samen te brengen: tijdens de lunch of na het werk voor een afterwork activiteit of een personeelsfeest.

Verbonden met de maatschappij

Duurzaamheid beperkt zich niet tot de werkomgeving. We willen een positieve impact hebben op de gemeenschap. Zo ondernemen we actie om de geluids- en stofoverlast door vrachtverkeer te beperken. We stimuleren daartoe een actieve betrokkenheid van onze werknemers en sensibiliseren ook onze leveranciers. We onderhouden voorts een constructieve dialoog met de omwonenden van onze sites en kijken op welke punten er nog verbeteringen kunnen worden gerealiseerd. Onze maatschappelijke verantwoordelijkheid overstijgt echter onze eigen buurt. We investeren ook in en werken actief mee aan projecten die een gezonde levensstijl bij alle consumenten promoten. En we sponsoren goede doelen die de gezondheid van ons allemaal ter harte nemen. Zo zijn wij op verschillende niveaus verbonden met de maatschappij en dragen wij ons graantje bij tot een warme en leefbare samenleving.