Veiligheid

Wij bieden u een kwalitatief en smaakvol product aan dat tegelijk absoluut veilig is. Alle grondstoffen voldoen immers aan de strengste eisen en worden uitgebreid getest bij ontvangst.

Wij bieden u een kwalitatief en smaakvol product aan dat tegelijk absoluut veilig is. Doortastende voorzorgsmaatregelen en controles doorheen het ganse productieproces zijn uw absolute veiligheidsgarantie. Hiermee voldoet ons kwaliteitssysteem aan de strengste nationale en internationale standaarden.

Voorzorgsmaatregelen & controles

Alle grondstoffen voldoen immers aan de strengste eisen en worden uitgebreid getest bij ontvangst. Onze productielijnen zijn uitgerust met optische sorteerders, zeven, magneten en metaaldetectoren om vreemde voorwerpen en potentiële gezondheidsrisico’s tot een minimum te herleiden. Tegelijk worden ook onze uitgaande producten onderworpen aan systematische controles zodat deze steeds voldoen aan onze verregaande kwaliteits- en veiligheidscriteria. Hiervoor werken onze eigen laboratoria nauw samen met gespecialiseerde externe laboratoria.

En tenslotte zijn ook onze vrachtwagens uitgerust met veiligheidszeven zodat u zich geen zorgen hoeft te maken over eventuele aanwezigheid van vreemde bestanddelen of onzuiverheden.

Kwaliteitssysteem

Ons kwaliteitssysteem beantwoordt aan de strengste nationale en internationale standaarden en speelt bovendien maximaal in op de klantverwachtingen inzake duurzaamheid en gezondheid.  Ontdek snel onze verschillende certificaten en kwaliteitsgaranties.

BRC logo
BRC Food

‘BRC Global Standard for Food Safety’ of kortweg ‘BRC’ is een toonaangevende internationale standaard op gebied van voedselveiligheid en kwaliteit in de voedingsindustrie.  Deze standaard legt de eisen vast waaraan de kwaliteitsopvolging binnen een bedrijf moet voldoen om de hoogst mogelijke productveiligheid en klanttevredenheid te waarborgen.

Zoals bij de meeste (inter)nationale standaarden en systemen voor kwaliteitsborging wordt voedselveiligheid beheerst volgens de HACCP-principes (Hazard Analysis Critical Control Points). Dit veronderstelt dat mogelijke productgevaren in kaart gebracht worden en dat er voor ieder gevaar voorzorgsmaatregelen uitgewerkt worden om dit te voorkomen, te elimineren of minstens tot een aanvaardbaar niveau te herleiden.

BRC certificaat Rotterdam

BRC certificaat Merksem

BRC certificaat Avelgem

BRC certificaat Deinze

Logo Risk Plaza
RiskPlaza+

RiskPlaza is een databank met informatie over de voedselveiligheid en potentiële gevaren van grondstoffen of ingrediënten. Basisvoorwaarden voor het behalen van een Riskplaza audit+certificaat zijn een BRC certificatie en een succesvolle beheersing van alle in de Riskplaza database geïdentificeerde voedselveiligheidsgevaren van de grondstoffen. Dankzij ons performant kwaliteitssysteem wordt ook het Riskplaza+ certificaat probleemloos behaald.

RiskplazaAudit+ certificaat Dossche Mills België

RiskplazaAudit+ certificaat Dossche Mills Nederland

Logo GMP en FCA
FCA (Feed Chain Alliance) of GMP+ (Good Manufacturing Practices in feed production)

Voor de bijproducten (dierenvoeding) beschikt Dossche Mills over het internationaal erkende  FCA certificaat (Belgische molens) of het GMP+ certificaat (Nederlandse molen). Zo geven we de nodige waarborgen voor de kwaliteit van onze bijproducten.

GMP+ certificaat Rotterdam

FCA certificaat Merksem

FCA certificaat Avelgem

Logo Bio
BIO

Dossche Mills heeft niet alleen oog voor de veiligheid en kwaliteit van haar producten, maar wil ook haar graantje bijdragen tot het behoud van de biodiversiteit en de verlaging van haar ecologische voetafdruk. Bijgevolg bieden we ook een assortiment aan van bloem en graanproducten met BIO certificaat. Op deze manier bent u altijd zeker dat de geleverde producten vervaardigd zijn met natuurlijke ingrediënten en productiemethoden zonder kunstmatige hulpstoffen.

BIO certificaat Dossche Mills België

BIO certificaat Dossche Mills France

Logo RSPO
RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil)

Gezien Dossche Mills ook duurzaamheid hoog in het vaandel draagt, is een RSPO certificaat voor onze palmolie grondstof een logische stap om dit bedrijfsbeleid kracht bij te zetten. Door de aankoop van duurzame geproduceerde palmolie ondersteunen wij zowel sociale belangen als het inkomen van de lokale boeren en beschermen wij tegelijk de lokale fauna en flora. Bovendien verzekeren wij op deze manier ook onze grondstoffenaanvoer voor de volgende generaties. Een mooi voorbeeld van duurzaamheid waar alle betrokken een voordeel kunnen halen.

RSPO certificaat

Check our progress at www.rspo.org

Logo 100% volkoren
100% Volkoren kenmerk

Het “100% volkoren” kenmerk is bedoeld om volkorenbrood, zoals vastgelegd in het Nederlandse Warenwetbesluit Meel en brood, te identificeren. Zo zorgen we ervoor dat u volkorenbrood beter kan herkennen. En we onderscheiden volkorenbrood hiermee van andere volkorenproducten, zoals broodvervangers, waarin niet uitsluitend volkorenmeel als meelbestanddeel is gebruikt.

100% Volkoren Rotterdam

100% Volkoren Merksem

Autocontrole systeem (ACS)

Ieder voedingsbedrijf is wettelijk verplicht een autocontrolesysteem (ACS) volgens de HACCP principes (Hazard Analysis Critical Control Points) op te zetten om de veiligheid, kwaliteit en traceerbaarheid van de levensmiddelen te waarborgen.
Indien het land waarin het voedingsbedrijf gevestigd is, beschikt over een zogenaamde sectorgids of hygiënecode kan het voedingsbedrijf de correcte naleving ervan laten certificeren. Dit laatste is enkel het geval voor België. Gezien al onze productiesites al jaren beschikken over een BRC certificaat was het voor de Belgische molens van Dossche Mills dan ook een koud kunstje om een ACS certificaat te behalen.

ACS certificaat Merksem

ACS certificaat Avelgem