Van akker tot bakker traceren we de tarwe en de bloem

De kwaliteit van je product is onze grootste zorg

Als één van de grootste Europese maalderijen leggen wij de lat zeer hoog inzake kwaliteit en voedselveiligheid. Dankzij ons vakmanschap, onze moderne productiefaciliteiten en ons doorgedreven kwaliteitssysteem halen we voor je het beste uit graan.

Over Dossche Mills

Gerichte mondiale graaninkoop gebaseerd op granen- en applicatiekennis, marktkennis én uitgekiende maal- en bewerkingstechnieken zijn de voornaamste pijlers van ons vakmanschap.

Bovendien speelt Dossche Mills voortdurend in op markttrends en de behoeften van haar klanten. Medewerkers werken nauw samen met klanten, industriële experts en internationale gerenommeerde instituten om productvernieuwingen en procesverbeteringen succesvol te kunnen afronden.

Moderne productiefaciliteiten

We beschikken over moderne faciliteiten om ons vakmanschap en kwaliteitsimago te ondersteunen en verder uit te bouwen. Onze verschillende graan- en bloemlaboratoria, evenals proefbakkerijen staan immers borg voor intensieve kwaliteitscontroles tijdens alle fasen van het productieproces.

LABO 1

Graanlaboratorium

Iedere partij tarwe wordt vóór gebruik onderworpen aan uitgebreide kwaliteits- en veiligheidscontroles. Nadat de hygiënische toestand van de aangeboden tarwe is goedgekeurd, volgt een hele reeks testen om de bakeigenschappen te beoordelen. Op basis van deze resultaten wordt de optimale vermaling en menging van de graangrondstoffen bepaald.

Bloemlaboratorium

Naast het graan worden ook alle andere grondstoffen vóór gebruik in de productie onderworpen aan intensieve kwaliteits- en veiligheidscontroles. Tegelijk worden zowel tijdens als na het productieproces systematisch stalen genomen om de fysicochemische eigenschappen van de bloem op te volgen en zo nodig bij te sturen. Dit is de enige manier om een stabiel eindproduct met constante hoge kwaliteit te waarborgen.

Proefbakkerij

De proefbakkerijen of controlebakkerijen, waar ervaren bakkers dagelijks de bakeigenschappen van grondstoffen, productiestalen en bloemproducten beoordelen, zijn een essentieel onderdeel van de interne kwaliteitscontrole. Bij Dossche Mills zijn de baktechnische experten pas overtuigd van de kwaliteit als ze het resultaat zelf zien en proeven.

Stabiele kwaliteit en authentieke meerwaarde

Traceerbaarheid is een belangrijk aspect om problemen snel te identificeren of in te dijken, gebruikt Dossche Mills dit om tarweleveringen continu op te volgen en een stabiele constante kwaliteit van elke vermaling te garanderen. Zo kunnen we ook een meerwaarde geven aan onze producten via authentieke tarwevariëteiten en specifieke herkomst.

Het gedrag van deeg voorspellen

Als marktleider vindt Dossche Mills het een must om elk jaar de analyseapparaten in het labo te vernieuwen. Zo kunnen we het deeggedrag en de bakeigenschappen van brood al beter voorspellen. Het neusje van de zalm is het ‘Predict to Bake’-apparaat. Daardoor kunnen in een veel kortere periode dan via traditionele technieken veel meer grondstoffen, tussenproducten en eindproducten worden beoordeeld op hun kwaliteitsaspecten.

Wetgeving

Dossche Mills is er zich van bewust dat het belangrijk is om een pedagogische rol te vervullen om klanten of leveranciers op het juiste pad te helpen als er een nieuwe wet- of regelgeving op til is. De wetgeving wordt alsmaar strenger en als marktleider in de Benelux en een plaats in de Europese top 5 is Dossche Mills van mening dat ze een sleutelpositie bekleden om leveranciers en klanten op tijd te informeren.

Ontdek meer

Hart in een hand
Kwaliteit & veiligheid
Hart in een hand
Traceerbaarheid
Hart in een hand
Quality assurance