Regeneratieve landbouw

Regeneratieve landbouw: voor een duurzamere toekomst, samen met de boeren

Regeneratieve landbouw herstelt de vruchtbaarheid van de bodem en die vangt ook meer koolstof op dan ze uitstoot. Deze vorm van landbouw vervuilt het grondwater niet en helpt de biodiversiteit te verbeteren.

Duurzame groei

Met systemische veranderingen in de werkmethodes, inclusief een efficiënter inzetten van meststoffen en focus op alternatieve bodembewerkingstechnieken, maakt regeneratieve landbouw een grotere winstgevendheid mogelijk. Dit terwijl de bodems gezonder worden en de landbouwbedrijven veerkrachtiger in het licht van klimaatonzekerheid.

Onze duurzame tarwe wordt mee verbouwd door regeneratieve landbouwpraktijken toe te passen en door het efficiënter inzetten van meststoffen, wat leidt tot echte impact voor zowel de boer als de natuur. Om innovatief en duurzaam meel van topkwaliteit te ontwikkelen, investeren we in het opbouwen van diepgaande expertise op dit vlak.

Dossche Mills deelt de risico’s met de landbouwers

Regeneratieve landbouw vereist een investering op de korte termijn, maar zorgt op de lange termijn voor een betere kwaliteit van de gewassen en resulteert in aanzienlijke voordelen voor de biodiversiteit en het watergebruik.

Dit vraagt inspanningen van de boer, ook naar machines toe, en brengt ook risico’s met zich mee. Dossche Mills heeft daarom partnerships opgezet met coöperaties om boeren te helpen bij het dragen van kortetermijninvesteringen. Om boeren actief te betrekken in het project en om eventuele risico’s te dekken, kent Dossche Mills hen een premie toe en worden ze betaald in functie van het resultaat en de CO2-reductie. Hoe hoger de reductie, hoe hoger de premie!

Terwijl veel leveranciers hun CO2-uitstoot proberen compenseren of zich via inkoop van lokale producten een duurzaam imago proberen aanmeten, werkt Dossche Mills aan echt emissiereducties binnen de eigen activiteiten van het bedrijf. De duurzame productie van tarwe is daarvoor de grootste hefboom.

IMG_Sustainability charter

Duurzaamheidscharter

Klimaatverandering is een gedeelde verantwoordelijkheid en daarom is Dossche Mills bereid mee te investeren door een langetermijn partnerschap aan te gaan. Het is belangrijk om vandaag te investeren in koolstofarme bloem. Die zal in de toekomst schaarser en duur worden vanwege de tijd die boeren nodig hebben om op de duurzaamheidskar te springen en de tijd die nodig is om de koolstofreductie van tarwe te realiseren.

Transparantie in de keten

Met duurzame bloem kunnen onze klanten zich onderscheiden met een toonaangevende positie op het gebied van duurzaamheid. Omdat onze regeneratieve landbouwpraktijken een positieve impact hebben op de biodiversiteit en worden ondersteund door een charter, kunnen onze klanten aan hun consumenten een transparant verhaal van boer tot bord vertellen. Wij begeleiden boeren bij het toepassen van de beste regeneratieve landbouwhefbomen om duurzame tarwe te produceren.

Summit duurzame tarwe

Met Dossche Mills zetten we sterk in op duurzame tarwe, waarbij we dit jaar voor het eerst een Summit organiseren om onze pioniersrol en expertise om innovatieve en hoogwaardige duurzame bloem te ontwikkelen in de kijker willen zetten.

Wil je meer te weten komen over onze Summit rond duurzame tarwe? Bezoek dan zeker onze event pagina en kom zo meer te weten over dit event.

Bekijk het programma hier