Dossche Mills ijvert voor een gezonde, duurzame planeet

Duurzame bloem is een oplossing om de emissiedoelstellingen te halen

Dossche Mills legt de lat hoog en ambieert 50% CO2-reductie tegen 2030. De tarweteelt heeft daarbij een enorme impact: wat op jaarbasis in Europa wordt gezaaid, beslaat de oppervlakte van heel Frankrijk! Voor Dossche Mills en haar partners is de landbouw-gerelateerde emissie de belangrijkste hefboom voor positieve impact op het klimaat.

Duurzame tarwe

Waar we ons voor inspannen

Om het streefdoel te realiseren om duurzame tarwe om te zetten naar duurzame bloem, bouwt Dossche Mills partnerships met de coöperaties en de landbouwers uit België, Nederland, Frankrijk en Duitsland die de tarwe telen en leveren. In het proces van duurzame tarwe produceren vervult Dossche Mills een pioniersrol op samenwerking in de tarweketen.

Hoe je de CO2-uitstoot kunt verminderen en welke factoren dat kunnen beïnvloeden, wordt onderverdeeld in drie ‘scopes’.

  • Scope 1: emissies rechtstreeks afkomstig van het bedrijf, zoals bijvoorbeeld ovens, voertuigen, …

  • Scope 2: indirecte emissies afkomstig van de energie die de organisatie aankoopt, zoals bijvoorbeeld warmte en elektriciteit

  • Scope 3:

    • Non-FLAG: emissie die niet landbouw-gerelateerd is, maar waarvoor het bedrijf onrechtstreeks verantwoordelijk is, zoals logistiek en verpakking

    • FLAG: landbouw-gerelateerde emissie waarvoor het bedrijf indirect verantwoordelijk is, zoals grondstoffen en afval.

Duurzame tarwe Scopes

De landbouw en veeteelt zijn wereldwijd verantwoordelijk voor 25% van alle broeikasgasemissies. Voor Dossche Mills en haar partners zijn de landbouw-gerelateerde emissies de belangrijkste hefbomen voor positieve impact op het klimaat.

Oogstjaren 2023 en 2024 als pilootproject voor duurzame tarwe

Dossche Mills is momenteel bezig met het uitwerken van een programma om duurzame tarwe te oogsten met als streefdoel 25% reductie op bloem te realiseren op de oogstjaren 2023-2024. Dit pilootproject loopt over de oogstjaren 2023-2024. Het gaat om wintertarwe, die werd gezaaid in het najaar 2022 en geoogst in de juli/augustus 2023. De data-info van de landbouwers die we krijgen in november/december zullen worden gecontroleerd door een externe partij. Op basis van de resultaten daarvan kunnen we tegen de zomer van 2024 ons certificaat voor duurzame tarwe krijgen.

Summit duurzame tarwe

Met Dossche Mills zetten we sterk in op duurzame tarwe, waarbij we dit jaar voor het eerst een Summit organiseren om onze pioniersrol en expertise om innovatieve en hoogwaardige duurzame bloem te ontwikkelen in de kijker willen zetten.

Wil je meer te weten komen over onze Summit rond duurzame tarwe? Bezoek dan zeker onze event pagina en kom zo meer te weten over dit event.

Bekijk het programma hier