Planeet

Planeet is een van de belangrijke pijlers binnen duurzaam ondernemen naast product en mensen.

Energie-optimalisatie

Dossche Mills onderschrijft het Auditconvenant Vlaanderen. We willen verstandig omspringen met energie. Daartoe onderzoeken we hoe we onze processen zo efficiënt mogelijk kunnen doen functioneren en streven we in al onze sites naar de integratie van energiezuinige processen. Met resultaat. Sinds 2006 zijn we, dankzij diverse actieplannen en de inzet van de best beschikbare technologie, erin geslaagd ons energieverbruik aanzienlijk te verminderen. 

Milieuvriendelijke productie

In al onze vestigingen streven we naar een gerationaliseerd productieproces. We willen processen ontwikkelen die de milieu-impact van onze activiteiten tot een minimum beperken. Naast aandacht voor een efficiënt energieverbruik, een geoptimaliseerde mobiliteit en stofemissiereductie streven we eveneens naar een optimale benutting van grondstoffen. Dat laatste doen we door het plaatsen van krachtige, innovatieve installaties. Tot tevredenheid van de eigen medewerkers en de omwonenden.

Verder zetten we alles in het werk om productverliezen en verspilling van verpakkingsmateriaal te vermijden in lijn met het Materialendecreet Vlaanderen. Bijproducten worden zo goed als volledig gerecupereerd. En dankzij een doorgedreven digitalisering van het facturatie- en aankoopproces zijn we erin geslaagd het papiergebruik sterk terug te dringen. Milieubewust handelen manifesteert zich op alle niveaus van onze onderneming.

Efficiënte mobiliteit

Mobiliteit is een andere belangrijke pijler van onze duurzaamheidsstrategie. We willen alle inkomende en uitgaande transportbewegingen én het vervoer van de eigen medewerkers stroomlijnen. Daartoe evalueren we voortdurend ons logistiek netwerk. Zo kiezen we de laatste jaren steeds meer voor de aanvoer van tarwe per schip. Hierdoor is de aanvoer per vrachtwagen aanzienlijk gereduceerd en dat heeft een positieve impact op de CO2-uitstoot. De gemiddelde CO2-emissie van een schip in gram CO2/ton/km bedraagt slechts 1/3 van de uitstoot van wegvervoer. Om de uitstoot van het vrachtwagenpark te verbeteren worden vrachtwagens aangeschaft die aan de Euro 6 emissienorm voldoen. Voorts kijken we vanuit welke vestigingen we de klant het beste kunnen beleveren.

Verplaatsingen van medewerkers optimaliseren we via diverse initiatieven zoals car pooling en het gebruik van blue bikes voor medewerkers die het openbaar vervoer verkiezen. In de car policy van Dossche Mills wordt ten slotte resoluut gekozen voor bedrijfswagens met een lage CO2-uitstoot.