Algemene marktsituatie en oogstovergang 2021/2022

25 augustus 2021

Naar goede gewoonte informeren we u de komende weken opnieuw in detail over de oogstovergang via oogstberichten.

We weten al dat de tarweoogst van 2021 door de natte zomer anders dan andere jaren verloopt. Intussen is er een aanzienlijk deel van het tarweareaal in de voor ons belangrijke gebieden geoogst. Een relatief groter aandeel zal als voertarwe benut moeten worden. We zien dat de geleverde tarwe heterogener is doordat de oogst geregeld onderbroken is door regen. Als maalindustrie zien we een dalend rendement onder invloed van hogere vochtgehaltes en lagere uitmalingen als gevolg van kleinere korrels en lagere hectolitergewichten.

Wij vinden het echter belangrijk u ook de bredere marktsituatie toe te lichten. Na een woelige Covid periode trekt de economie met name weer sterk aan, wat uiteraard goed nieuws is maar helaas ook tot gevolg heeft dat het aanbod in bepaalde sectoren (chemische basisproducten, papier, hout…) deze explosieve vraag niet kan volgen. Nu deze marktsituatie een langduriger karakter lijkt te krijgen, menen we dat het goed is u hierover in alle openheid te informeren.

Tarwe: prijs op recordhoogte

De tarweprijs lijkt af te stevenen op een record. De lager dan verwachte Franse tarweproductie in combinatie met de heterogene kwaliteit zal de hoge Matif verder ondersteunen. De oogst in West-Europa is te laat begonnen om nog  een prijsdip te bewerkstelligen. Daarnaast is er, door het late oogsten, zeer weinig aanbod van baktarwe nieuwe oogst. De tarweoogsten zijn fors naar beneden bijgesteld met name in Noord-Amerika en Rusland. 

De mais heeft de verlaging van de tarwevolumes niet gecompenseerd. Sterker nog, ook de maisproductie is verlaagd ten opzichte van een maand geleden. Meer problemen met mais en/of soja zouden nefast zijn. Gezien de totale voorraden 2021/2022 voor mais, tarwe en soja krimpen ten opzichte van 2020/2021, in combinatie met kwaliteitsproblemen, is er weinig reden voor grote dalingen van de prijs. 

Tarwe: kwaliteit van de oogst

Tot op heden zien wij een lager maalrendement als gevolg van kleinere korrels en hogere vochtgehaltes, alsook hogere DON waarden (als gevolg van iets meer schimmel op het tarwegewas door de matige zomer). Wij analyseren iedere tarwelevering op DON zodat de maximumnorm van 750 ppb in onze producten gegarandeerd is.

Daarnaast zien we lagere valgetallen wat voor de standaardtoepassingen echter geen probleem oplevert. We zullen onze actieve moutdosering in lijn hiermee verlagen. Eiwitgehaltes zijn iets lager tot vergelijkbaar met de vorige oogst, waarbij de eiwitkwaliteit iets stugger is dan vorig jaar. Tot slot zijn de korrels zachter waardoor de zetmeelbeschadiging bij het malen lager is wat een iets lagere wateropname veroorzaakt in de bakkerij.

Tarwe: impact voor uw bakkerij
  • De waterdosering zal iets (1-1,5%) naar beneden moeten worden bijgesteld zodra het aandeel nieuwe oogst significant doorkomt. Wij raden aan deze aanpassing bij bloem vanaf productie september door te voeren.
  • De kneedtolerantie zal weer iets oplopen t.o.v. vorig jaar als gevolg van de iets stuggere eiwitkwaliteit. Dat betekent dat er vermoedelijk weer iets langer gekneed kan en moet worden.
  • Qua bakaard zien we nog geen effecten. Mocht zich dat voordoen dan zullen we onze recepten bijsturen.
Ook andere grondstoffen stijgen in prijs
  • Hoge prijzen voor gluten als gevolg van de onbalans tussen vraag en aanbod en sterk dalende voorraden.
  • Prijsstijgingen op boterpoeders doordat de prijzen van het hoofdingrediënt palm zeer sterk gestegen zijn de voorbije 2 jaar. Oorzaken hiervan zijn de zeer sterke vraag en middelmatige oogst. Ook andere oliën staan zeer duur (raap, zonnebloem en soja), resulterend in een verdere opwaartse prijsdruk, ook op palm.
  • Voor de zaden en pitten is het nog wachten op de nieuwe oogst. In de berichtgeving die we nu reeds ontvangen zien we wel eenzelfde trend rond de verwachtingen voor de volgende oogst (zowel voor sesamzaad, lijnzaad als zonnebloempitten). Een vaste markt met gestegen prijzen die zich op een historisch hoog niveau bevinden.
  • De wereldwijde gerstproductie zal in het seizoen 2021/2022 naar verwachting met 1,6% op jaarbasis dalen als gevolg van een verwachte slechte oogstopbrengst in Rusland, Australië en het VK. In Rusland hebben slechte weersomstandigheden aan het einde van 2020 de wintergewassen beschadigd, wat naar verwachting een negatief effect zal hebben op de opbrengstvolumes.
  • Voor rogge verwachten we volumes die iets hoger liggen als vorig jaar, maar door de toegenomen vraag naar rogge in de veevoederindustrie, zal de prijs eerder stabiel blijven. We merken wel dat de korrels een stuk kleiner zijn.

De verdere evolutie van de grondstofprijzen zal in sterke mate afhankelijk zijn van het weer. Na maanden van droog weer is regen in bepaalde delen van de wereld (bv. Brazilië) vanaf september niet alleen gewenst, maar ook noodzakelijk. In grote delen van Europa is een periode van droogte dan weer noodzakelijk om de kwaliteit van de nog te oogsten nieuwe oogst niet verder in het gedrang te brengen. 

Post Covid impact op verpakkingen, energie en logistieke kosten

Door het tekort aan grondstoffen op de Europese markt worden we geconfronteerd met stijgende kosten van verpakkingsmaterialen.

De olieprijs heeft het hoogste niveau bereikt in meer dan 2 jaar, met directe of indirecte gevolgen voor de prijzen van de verschillende energieproducten. 

Door de hoge brandstofprijzen stijgen de logistieke kosten, die hiernaast ook sterk onder druk staan omwille van schaarste in de containermarkt, alwaar de prijzen vervijfvoudigd zijn op één jaar tijd.

Al deze elementen brengen onvermijdelijk enorme kostenstijgingen mee voor de maalindustrie. We zullen de komende weken de impact hiervan op onze verkoopprijzen evalueren.
Dossche Mills draagt constante kwaliteit hoog in het vaandel en aldus doen wij er alles aan om de kwaliteit alsook de leverbetrouwbaarheid van uw ingrediënten te borgen dankzij een nauwe samenwerking tussen onze afdelingen aankoop, productie, logistiek, kwaliteit en ontwikkeling.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zijn vanzelfsprekend volledig beschikbaar om uw eventuele vragen te beantwoorden. 

Deel dit artikel via

Gerelateerde nieuwsberichten