Belangrijke tips voor het onderhouden van silo-installaties voor meel en bloem

2 juli 2024

Belangrijke tips voor het onderhouden van silo-installaties voor meel en bloem

Jaarlijks krijgen wij meerdere vragen van bakkers over het omgaan met silo’s voor meel en bloem. Graag willen wij u informeren over enkele belangrijke zaken die er toe kunnen bijdragen dat u altijd de juiste kwaliteit meel en bloem uit uw silo-installatie haalt.

1. Jaarlijks leegdraaien en schoonmaken

Het is van groot belang om minimaal één keer per jaar uw silo-installatie leeg te draaien, bij voorkeur in het voorjaar, vlak voor de warme periode. Na het leegdraaien dient u de siloruimte aan de binnenzijde (vooral hoeken en kieren) grondig te borstelen en schoon te vegen, en vervolgens uit te stofzuigen. Daarbij moet het filterdoek bovenin (indien aanwezig) goed worden uitgeklopt. De stofzakken (indien aanwezig) moeten worden verwijderd en goed uitgeklopt. Een tip hierbij is om de stofzakken een etmaal in de vriezer te leggen om eventuele ongerechtigheden te elimineren.

2. Niet uitwassen van stofzakken

Het is belangrijk om de stofzakken nooit uit te wassen, aangezien dit de vezelstructuur van het filterdoek uitzet, waardoor de ontluchtingscapaciteit bij het vullen van de silo sterk afneemt. Bij het opnieuw aanbrengen van de stofzakken dient u de klemmen goed te monteren of eventueel te vervangen.

3. Regelmatige inspectie en onderhoud

Het is essentieel om regelmatig uw siloruimte en installatie te inspecteren. Hierbij is het periodiek leegmaken van de stofzakken, bijvoorbeeld na elke derde bulklevering, een belangrijk aandachtspunt. Dit behoudt de optimale ontluchtingscapaciteit en voorkomt de ontwikkeling van ongerechtigheden zoals motvliegjes, rijstekever en kalander. Maak de siloruimte regelmatig stofvrij en voorkom het ontstaan van spinnenwebben en dergelijke.

Waarom dit advies?

Hogere temperaturen in de zomertijd versnellen de veroudering van meel en bloem. Vooral bij volkorenmeelproducten kan de bakwaarde sterk verminderen. Restanten oud meel in hoeken en naden van een silo kunnen het verouderingsproces van vers ingeblazen meel en bloem sterk beïnvloeden en versnellen.

Met deze hygiënische werkwijze hopen wij bij te dragen aan het probleemloos werken met uw silo-installatie. Door deze adviezen op te volgen, kunt u de kwaliteit van uw meel en bloem behouden en de efficiëntie van uw productieproces verbeteren.