Oogstbericht 2022

23 september 2022

Naar goede gewoonte informeren we u de komende weken opnieuw in detail over de oogstovergang via oogstberichten.

Nieuwe oogst-informatie 23 september 2022

Er is nieuwe informatie beschikbaar omtrent het verloop van de nieuwe oogst die wij graag met u delen. Voor broodtoepassingen zien we volgende zaken:

Hogere valgetallen, wat – waar nodig – zal gecorrigeerd worden met een aanpassing van de hoeveelheid actieve mout.

We zien tot op heden per tarwe klasse iets lagere eiwitgehaltes dan we gemiddeld gewend waren. Vermoedelijk is dit het gevolg van de gemiddelde hogere opbrengsten per hectare, waardoor de aanwezige stikstofbemesting werd verdeeld over meer tarwe.

Iets hogere wateropnames (0,5-1%) en soepelere eiwitten in vergelijking met vorig jaar. Dit resulteert in een afname van de kneedbehoefte (ca 5%). De soepelere eiwitten waren enigszins wel te verwachten aangezien vorige oogst relatief veel meer kneding nodig had dan gemiddeld. Voorlopige testen in onze proefbakkerij geven gunstige resultaten naar volume en tonen goed verwerkbare degen.

In de volkorensoorten vanuit Rotterdam komen de genoemde effecten van de nieuwe oogst iets later door, bij de andere productiesites (Merksem en Bossuit) zullen de effecten wel sneller doorkomen.

Wat de rogge betreft merken we onder invloed van goede oogstomstandigheden, hoge valgetallen en viscositeiten alsook hoge verstijfelingstemperaturen. Waar nodig zal dit met mout worden bijgestuurd maar verwachten daarom niet dat aanpassingen nodig zijn in de verwerking.

Ten aanzien van biscuit, banket, zetdegen, korst en kapsel merken we geen noemenswaardige verschillen.

Van zodra er aanvullende informatie beschikbaar is, volgt er een nieuwe update. Voor het verloop van de oogstovergang verwijzen we u graag naar de eerder verstrekte schema’s.

Deel dit artikel via

Gerelateerde nieuwsberichten