Maatregelen mbt het Coronavirus

Betreft: COVID-19 en continuïteit van de leveringen


Beste klant,
De situatie met betrekking tot COVID-19 verandert dagelijks. Wij willen u dan ook blijvend informeren over de aspecten die van belang zijn voor de toelevering van onze producten en diensten.


Momenteel zijn er absoluut geen knelpunten die de bevoorrading van onze producten in het gedrang brengen, ook niet in de nabije toekomst. De recent aangekondigde lockdowns in vele landen rondom ons hebben enkel betrekking op personenverkeer, en niet op goederenverkeer. De overheden stellen alles in het werk om de normale economische situatie te handhaven.
De aanvoer van onze grondstoffen evenals het vervoer van onze producten naar de klanten, loopt geen enkel gevaar, zelfs indien dit grensoverschrijdend is.


Wij blijven daarom met aandrang vragen om uw bestelling niet onnodig te verhogen zodat we onze leveringen kunnen blijven garanderen.


Andere maatregelen die wij genomen hebben, zijn als volgt:


✓ We hanteren in elk van onze locaties strikt twee basisprincipes, namelijk hygiëne en isolement (afstand, thuiswerk), om de kans op besmetting te reduceren. We vragen u met aandrang om deze regels ook te hanteren met betrekking tot de contacten met onze vrachtwagenchauffeurs.
✓ We monitoren continu de situatie waarop ons Business Continuity Plan systematisch zal bijgestuurd worden op basis van de beschikbare informatie.
✓ De toelevering van grondstoffen uit kritische landen is voor de komende maanden geborgd. Elke grondstof heeft minstens 2 leveranciers.
✓ Wij beschikken over meerdere productievestigingen die al onze klanten vlot kunnen beleveren. Indien noodzakelijk, is ons personeel uitwisselbaar tussen deze verschillende vestigingen.
✓ Onderhoud, reiniging en herstelling van de installaties komt momenteel niet in het gedrang. Wij beschikken over een interne reinigingsdienst en technische dienst die uitwisselbaar zijn tussen de verschillende vestigingen.
✓ Wij beschikken over zowel interne als externe logistieke middelen. Ook hier zien wij momenteel geen knelpunten.


Ook werd de beslissing reeds vorige week genomen om enkel nog dringende bezoeken van onze medewerkers aan uw bedrijf toe te laten.


Indien de situatie verandert zullen we u onmiddellijk op de hoogte brengen.


Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Indien u verder nog vragen zou hebben, aarzel niet contact op te nemen.
Dossche Mills