Update 19/09

We zijn ondertussen reeds half september, alle tarwe is reeds van het veld. Hoewel de oogst gemiddeld 2 weken vroeger dan verwacht op gang kwam, zien we toch dat - vooral - leveringen nieuwe oogst met hoger eiwit (> 13%) op zich laten wachten.

Bij de analyse van de tarwe, zien we voor tarwe afkomstig uit Duitsland, Noord-Frankrijk, Nederland en België gelijkaardige eigenschappen.

  • Vochtgehalte van de tarwe is lager dan vorige oogst.
  • Het eiwitgehalte ligt in lijn met de eiwitgehaltes van vorige oogst. De eiwitterugval bij het malen is zo goed als constant gebleven, hier en daar zien we iets minder eiwitterugval.
  • In de meeste gevallen zien we een goede uitmaalbaarheid van de tarwe. Dit komt hoofdzakelijk door de stijging in het hectolitergewicht. Voor de Duitse tarwe zien we hier tov vorig jaar een stijging van gemiddeld 3%, wat het niveau terug op het langjarig gemiddelde brengt. Op de Franse, Belgische en Nederlandse tarwe is de stijging minder groot, hier is de stijging gemiddeld 1%.
  • De valgetallen zijn duidelijk hoger dan vorige oogst (gemiddeld 20-40 seconden hoger). We hebben in onze correctoren daarom reeds een aanpassing doorgevoerd onder vorm van dosering van meer actieve mout.
  • Er worden in de tarwe geen problemen met mycotoxines zoals DON vastgesteld door de lage vochtgehaltes. Ook met OTA verwachten we geen problemen.

Zoals reeds gemeld, is het % nieuwe oogst in de bakkerijbloem die momenteel geproduceerd wordt, gestaag aan het stijgen, ondertussen zitten we op ongeveer 55%. Hierbij alvast onze ervaringen bij de eerste bakproeven met tarwe van oogst 2018.

  • Wateropname ligt gemiddeld 1% hoger dan vorige oogst. Blijvend advies is hier wel om nog steeds voldoende lang te gaan mengen om zo een optimale absorptie te bekomen.
  • De degen zijn soepel en makkelijk verwerkbaar. Ook de stabiliteit tijdens kneden lijkt beter dan vorige oogst, mits respecteren van een voldoende lange mengtijd.
  • Er is voldoende kracht aanwezig in de degen. Volumes zijn vergelijkbaar tot iets hoger dan vorige oogst.

De eerste resultaten van de nieuwe oogst biscuiterie uit Frankrijk zien er goed uit. Toch is er veel variatie per ras. Het eiwitgehalte, absorptie en alveograaf P/L liggen in lijn met vorige oogst. Viscositeit is eveneens vergelijkbaar met vorige oogst.

Het verloop van de inbouw van bakkerij- en biscuiterietarwe kan verder opgevolgd worden op de oogst-curve.