Update 13/08

Op onze verschillende sites hebben we ondertussen reeds enkele leveringen nieuwe oogst mogen ontvangen. De invloed van het weer per regio kan toch wel sterk verschillen, hierdoor zien we tot  op heden een heterogene kwaliteit van de oogst.

  • Als gevolg van de droge en zonnige weersomstandigheden is het vochtgehalte van de tarwe-partijen merkbaar lager tov vorige oogst.
  • Het eiwitgehalte varieert per ras en regio, de gemiddelde eiwitgehaltes liggen in lijn met vorige oogst.
  • Het hectolitergewicht is voor zowel België, Frankrijk, Nederland en Duitsland hoger dan vorige oogst. Dit komt het maalgedrag ten goede behalve in de gevallen waar de tarwe al vroeg last gekregen heeft van de droogte, in dat geval kunnen kleine vernepen korrels aanwezig zijn.
  • De hagberg van de reeds ontvangen partijen zijn gelijk tot zelfs hoger dan vorige oogst. Mogelijks moet de dosering mout hierdoor wat bijgestuurd worden, dit wordt voor de komende leveringen zeker opgevolgd en indien nodig in de toekomst aangepast.
  • In de eerste leveringen en stalen zien we momenteel geen probleem met DON.
  • Uit de eerste analyses van de bloem op vlak van bakkwaliteit zien we tov vorige oogst een kleine stijging in wateropname. Het broodvolume is gelijk aan vorige oogst. Deze resultaten zijn afkomstig van de reeds ontvangen partijen en zijn nog zeer beperkt.

We zijn in week 30 geleidelijk aan gestart met het inbouwen van nieuwe oogst in onze tarwemelanges. Het verdere verloop kan gevolgd worden op de oogst-curve.

In een volgend bericht komen wij diepgaander terug op de karakteristieken van de nieuwe oogst en de bijhorende adviezen.