Ketentransparantie

Wij waarborgen een volledige traceerbaarheid van akker tot bakker.

Wij waarborgen een volledige traceerbaarheid van akker tot bakker. Dit laat ons toe om een hoogkwalitatief eindproduct met constante kwaliteit te leveren en tegelijk een authentieke meerwaarde te geven.

Constante kwaliteit & authentieke meerwaarde

Waar traceerbaarheid meestal een basisvoorwaarde is om problemen snel te identificeren of in te dijken, gebruiken wij dit vooral om tarweleveringen continu op te volgen en een stabiele constante kwaliteit van elke vermaling te garanderen. Tegelijk laat dit ons toe om een meerwaarde te geven aan onze producten via authentieke tarwevariëteiten en/of specifieke herkomsten.

Traceerbaarheid van akker tot bakker

“Van akker tot bakker”: deze slogan wordt vaak in de mond genomen. Maar wat betekent dit voor u in de praktijk? En hoe garanderen we de constante kwaliteit van elke zak bloem? 

Op de Dossche Mills bloemzakken staat een lot- of partijnummer vermeld. Op basis van dit nummer kunnen we nagaan uit welke tarwe de bloem werd vervaardigd en welke tarweleveringen eraan gelinkt zijn.

Iedere landbouwer is gecertificeerd en beschikt voor elke akker over een teeltfiche. Deze fiche bevat o.a. info over de oogstdatum, de bemesting, de eventueel gebruikte gewasbeschermingsmiddelen en zelfs gegevens over de gewassen die vroeger op het perceel groeiden.

Van zodra de landbouwer de tarwe aanlevert bij de graanhandelaar, wordt deze in een silo gestockeerd. De silo’s kunnen gemiddeld 10.000 tot 12.000 ton tarwe bevatten. Elke in- en uitstroom in een silo wordt automatisch geregistreerd, wat het mogelijk maakt om graan te traceren tot de betrokken landbouwers. Iedere graanhandelaar is op zijn beurt ook gecertificeerd om een kwalitatieve verwerking te kunnen garanderen.

Bij aankomst in de molens van Dossche Mills krijgt de lading tarwe een uniek referentienummer en geldt er een verplichte melding van mogelijk gebruik van insecticiden tijdens de teelt en opslag van het graan.

Om de constante kwaliteit van onze bloem te garanderen, wordt een staal van elke levering geanalyseerd in ons graanlabo. Op basis van de analyseresultaten wordt het graan geclassificeerd en gestockeerd in onze silo's. Dankzij een continue opvolging van de tarwe kunnen we een stabiele kwaliteit van elke vermaling garanderen.

Eenmaal de bloemmengeling klaar is, wordt elke zak voorzien van een etiket met een unieke lotcode of partijnummer. Zo garanderen we de traceerbaarheid en kwaliteit van uw bloem tot in uw bedrijf.