Tarwebloem: van tarwe tot bloem

Brood op basis van tarwebloem

De tarwe

Tarwe is dé grondstof voor de maalderij. Een tarwekorrel bestaat uit: het omhulsel of de zemel (± 15 %), de kiem (2 à 3 %) en het endosperm of meellichaam (± 82 %). Bij het malen worden het endosperm, de zemel en de kiem van elkaar gescheiden. Tarwebloem is het fijngemalen endosperm van de tarwekorrels.

De productie van tarwebloem

Na ontvangst van de tarwe voeren we dadelijk een eerste controle uit. We controleren hierbij onder andere: onzuiverheden, vochtgehalte, hectolitergewicht, verbrande granen, gekiemde granen, beschimmelde granen (kleur die afwijkt), graaninsecten, eiwit, zeleny, hagberg, afwijkende geur (pesticide, …).

Daarop volgt een tweede controle (een maling van de tarwe op een proefmolen en bepaling van de bakwaarde van de bloem in ons labo en de proefbakkerij), en wordt de categorie van de tarwe bepaald.

De volgende stap is het reinigen van de tarwe. Met behulp van machines wordt de tarwe gescheiden van bijvoorbeeld stof en zand, metalen deeltjes, steentjes, onkruidzaden en vreemde granen, …

Voor de vermaling wordt de tarwe bevochtigd, dit om de tarwezemel zo soepel mogelijk te maken, wat het scheiden van endosperm en zemel vergemakkelijkt.

De vermaling tot tarwebloem

Eerst wordt de tarwekorrel opengebroken om het meellichaam vrij te maken, dit gebeurt met “de brekers”. De grove stukken bloem (gries) worden door “de bloemrollen” omgezet in fijne bloem. “De planzifters” klasseren (door middel van 22 boven elkaar geplaatste zeven) de maalproducten volgens grootte, om ze vervolgens naar de volgende set bloemrollen en planzifters te sturen. Aanvullend op de planzifters gaan de bloemproducten door “de poetsmachine”. Deze machine scheidt het lichte gries (bevat nog zemelen) van het zwaardere gries (bevat enkel bloem). De zemelen worden daarna nog afgeborsteld door “de zemelborstels”.

Na de vermaling wordt de bloem ongeveer 1 week gerijpt op stocksilo’s. Bij Maalderij Dossche Mills beschikken we hiervoor over een stockcapaciteit van ruim 3.000.000kg, verdeeld over 20 bloemsilo’s.

Samenstelling van de bloemtypes

In onze moderne mengerij volgt de samenstelling van onze verschillende bloemtypes. De basisbloemsoorten worden hier gemengd met andere ingrediënten (vitamine C, mout, gluten, …). In onze mengerij zorgt automatisatie en registratie voor een gegarandeerde naspeurbaarheid of traceability.

Dankzij zijn geoptimaliseerde productieprocessen en doorgedreven kwaliteitscontroles kan Maalderij Dossche Mills een zo constant mogelijke tarwebloem bekomen en garanderen.